Training


Đào tạo các khóa học về PLC GE

Đào tạo các khóa học về PLC GE

Pháp Trí Tech thường xuyên mở các khóa đào tạo về lập trình PLC GE (GE Fanuc)……  

Xem thêm
Khóa học đào tạo Scada iFIX

Khóa học đào tạo Scada iFIX

Pháp Trí Tech thường xuyên mở các khóa đào tạo về Scada iFIX. Đào tạo phần mềm tự động Đào tạo phần mềm tự động hóa nền tảng thông minh của GE cung cấp cho bạn kiến ​​thức để trực quan hóa hiệu quả, kiểm soát, phân tích và tối ưu hóa dữ liệu sản … Đọc tiếp "Khóa học đào tạo Scada iFIX"

Xem thêm