Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

GE/Emerson

RSTi EP I/O

15 Th2 2021

RSTi EP I/O Mật độ cao, I / O hiệu suất cao Kiến trúc thông minh hơn Các máy móc được kết nối ngày nay yêu cầu các hệ thống kiểm soát hiệu suất cao, sáng tạo nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, đồng thời tăng năng suất và hiệu […]

Xem thêm
RXi – Industrial Monitor

8 Th2 2021

RXi – Industrial Monitor Trải nghiệm hiển thị công nghiệp tối hậu Để thành công trong một thế giới dựa trên kết quả, các doanh nghiệp phải hoạt động nhanh hơn và gọn gàng hơn, đồng thời ngày càng được kết nối với dữ liệu địa phương và toàn cầu. Tại Emerson, chúng tôi đã […]

Xem thêm
RXi – Panel PC

8 Th2 2021

RXi – Panel PC Trải nghiệm hiển thị công nghiệp tối hậu Để thành công trong một thế giới dựa trên kết quả, các doanh nghiệp phải hoạt động nhanh hơn và gọn gàng hơn, đồng thời ngày càng được kết nối với dữ liệu địa phương và toàn cầu. Tại Emerson, chúng tôi đã […]

Xem thêm
RXi – Web Panel

8 Th2 2021

RXi – Web Panel Trải nghiệm hiển thị công nghiệp tối hậu Để thành công trong một thế giới dựa trên kết quả, các doanh nghiệp phải hoạt động nhanh hơn và gọn gàng hơn, đồng thời ngày càng được kết nối với dữ liệu địa phương và toàn cầu. Tại Emerson, chúng tôi đã […]

Xem thêm