Khóa học đào tạo Scada iFIX

Pháp Trí Tech thường xuyên mở các khóa đào tạo về Scada iFIX.
Đào tạo phần mềm tự động
Đào tạo phần mềm tự động hóa nền tảng thông minh của GE cung cấp cho bạn kiến ​​thức để trực quan hóa hiệu quả, kiểm soát, phân tích và tối ưu hóa dữ liệu sản xuất trên các hoạt động của bạn bằng các giải pháp tự động hóa của chúng tôi.