Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

HMI GE

Màn hình HMI GE/Emerson

 • Sản phẩm đa dạng:
  • Quick Panel bao gồm HMI và cả controller.
  • Panel PC bao gồm touch PC all in one và win 10 IOT.
  • Web Panel cung cấp LINUX và Web Browser HTML 5.
  • Industrial Monitor: Màn hình Indoor và Outdoor trong công nghiệp
 • Ứng dụng: Điều khiển và vận hành sản xuất tại nhà máy

Màn hình HMI GE/Emerson

 • Sản phẩm đa dạng:
  • Quick Panel bao gồm HMI và cả controller.
  • Panel PC bao gồm touch PC all in one và win 10 IOT.
  • Web Panel cung cấp LINUX và Web Browser HTML 5.
  • Industrial Monitor: Màn hình Indoor và Outdoor trong công nghiệp
 • Ứng dụng: Điều khiển và vận hành sản xuất tại nhà máy
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Sơn Jotun, Wilmar Cái Lân Oil, Kho LPG pacific, Nước thải Bình Dương,..
 • Tham khảo chi tiết tại đây