Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

TBox LT2 Original Case

Ovarro TBOX

Datalogger/IoT Controller
  • Ưu điểm: Giá thành tốt, xuất xứ G7, độ bền cao, truyền dữ liệu trực tiếp lên database, giao tiếp với nhiều loại PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: giao tiếp với giao thức trong hoạt động truyền thông công nghiệp, IoT,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Số hóa ao nuôi, quan trắc môi trường,..

Datalogger/IoT Controller

  • Ưu điểm: Giá thành tốt, xuất xứ G7, độ bền cao, truyền dữ liệu trực tiếp lên database, giao tiếp với nhiều loại PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: giao tiếp với giao thức trong hoạt động truyền thông công nghiệp, IoT,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Số hóa ao nuôi, quan trắc môi trường,..
  • Tham khảo chi tiết
  • Sản phẩm tham khảo: