Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

RX3i

PAC RX3i – Redundancy controller

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Cung cấp reduncancy và khả năng HA cao.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất quy mô lớn, , IoT,..

PAC RX3i: Redundancy controller

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Cung cấp reduncancy và khả năng HA cao.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất quy mô lớn, , IoT,..
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Sơn Jotun, Các nhà máy thủy điện, Kho LPG pacific, Petro Mekong, Lọc dầu Dung Quất,…
 • Tham khảo chi tiết tại đây