Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

historian

Phần mềm cơ sở dữ liệu Proficy Historian

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, lưu trữ dữ liệu với độ nén cào,hỗ trợ nhiều protocol giao tiếp, lưu trữ không giới hạn,…
  • Ứng dụng: Dùng để lưu trữ kết hợp với SCADA trong nhà máy, IoT,…

Phần mềm cơ sở dữ liệu Proficy Historian

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, lưu trữ dữ liệu với độ nén cào,hỗ trợ nhiều protocol giao tiếp, lưu trữ không giới hạn,…
  • Ứng dụng: Dùng để lưu trữ kết hợp với SCADA trong nhà máy, IoT,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Trung tâm điều độ khí VN, Các hệ thống Metering (bán dầu, bán khí), Kho xăng dầu, Sơn Jotun, Bia, Xi măng INSEE, quan trắc môi trường,..
  • Tham khảo chi tiết tại đây