Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

atmos_lozenge

Phần mềm Leak Detection System của Atmosi

  • Hệ thống quản lý rò rỉ trong các môi trường lỏng khí (GAS,LNG) cũng như trong các nghành dầu khí , hóa chất và nước

Phần mềm Leak Detection System của Atmosi

  • Hệ thống quản lý rò rỉ trong các môi trường lỏng khí (GAS,LNG) cũng như trong các nghành dầu khí , hóa chất và nước