Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

opc

Phần mềm OPC Server

 • Các sản phẩm:
  • Kepware OPC Server: OPC Server phổ biến hiện nay
  • TopServer – Matrikon OPC Server: các OPC Server chuyên dụng.
  • Connext OPC UA Server đặc biệt trong môi trường Linux.
  • PTT OPC Server các OPC với chi phí thấp và dòng PLC phổ biến
 • Ứng dụng: Các hệ thống giám sát, tự động, nhà máy, IoT, Big data,…

Phần mềm OPC Server

 • Các sản phẩm:
  • Kepware OPC Server: OPC Server phổ biến hiện nay
  • TopServer – Matrikon OPC Server: các OPC Server chuyên dụng.
  • Connext OPC UA Server đặc biệt trong môi trường Linux.
  • PTT OPC Server các OPC với chi phí thấp và dòng PLC phổ biến
 • Ứng dụng: Các hệ thống giám sát, tự động, nhà máy, IoT, Big data,…
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: PVGAS, Sơn, Cargill, Các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, Lĩnh vực Oil & Gas,..
 • Tham khảo chi tiết tại đây