Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

cimplicity

Phần mềm Proficy Cimplicity SCADA

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực,dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, IoT,…

Phần mềm Proficy Cimplicity SCADA

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực,dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, IoT,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam:Intel Việt Nam, Nhà máy khí Nam Côn Sơn, Các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, Lĩnh vực Oil & Gas,..
  • Tham khảo chi tiết tại đây