Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

ifix

Phần mềm Proficy iFIX SCADA

  • Ưu điểm: Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, trạm điện, IoT,…

Phần mềm Proficy iFIX SCADA

  • Ưu điểm: Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, trạm điện, IoT,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Trung tâm điều độ khí VN, Các hệ thống Metering (bán dầu, bán khí), Kho xăng dầu, Sơn Jotun, Bia, Xi măng INSEE, quan trắc môi trường,..
  • Tham khảo chi tiết tại đây