Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Proficy Manufacturing Data Cloud

Phần mềm Proficy Manufacturing Data Cloud

  • Ưu điểm:Cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu tin cậy trong sản xuất, có thể phân tích đánh giá dữ liệu,…
  • Ứng dụng: IoT, ERP, MES,..

Phàn mềm Proficy Manufacturing Data Cloud

  • Ưu điểm:Cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu tin cậy trong sản xuất, có thể phân tích đánh giá dữ liệu,…
  • Ứng dụng: IoT, ERP, MES,..
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: là xu hướng mới tại Việt Nam
  • Tham khảo chi tiết tại đây