Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Operation hub 2

Phần mềm Proficy Operation Hub

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Web Server, truy xuất dữ liệu và lập trình qua nền tản web, thu thập dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ nền tảng HTML5-CSS3, giao tiếp với nhiều loại Protocol, nhiều cơ sở dữ liệu, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Chuyên áp dụng cho IoT, bổ trợ thêm cho hệ thống SCADA trong nhà máy,..

Phần mềm Proficy Operation Hub

  • Ưu điểm:Hỗ trợ Web Server, truy xuất dữ liệu và lập trình qua nền tản web, thu thập dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ nền tảng HTML5-CSS3, giao tiếp với nhiều loại Protocol, nhiều cơ sở dữ liệu, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Chuyên áp dụng cho IoT, bổ trợ thêm cho hệ thống SCADA trong nhà máy,..
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Các nhà máy thủy điện, điện mặt trời, Lĩnh vực Oil & Gas,..
  • Tham khảo chi tiết tại đây