Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

plant app

Phần mềm Proficy Plant Application/ Batch Execution

  • Ưu điểm: Chuyên làm báo cáo, phân tích dữ liệu sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, vận hành theo batching, tính OEE, Tracking sản phẩm, quản lý chất lượng, hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp

Phần mềm Proficy Plant Application/ Batch Execution

  • Ưu điểm: Chuyên làm báo cáo, phân tích dữ liệu sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, vận hành theo batching, tính OEE, Tracking sản phẩm, quản lý chất lượng, hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
  • Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Lĩnh vực Oil & Gas, Thủy điện,..
  • Tham khảo chi tiết tại đây