Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

workfolw

Phần mềm Proficy Workflow

  • Ưu điểm: Tối ưu sản xuất, giảm chi phí vận hàng, nâng cao hiệu suất vận hành của nhân viên, máy móc, dễ dàng thiết lập các bước vận hành, báo cáo tự động,…
  • Ứng dụng: Ứng dụng trong quản lý quy trình sản xuất,…

Phần mềm Proficy Workflow

  • Ưu điểm:Tối ưu sản xuất, giảm chi phí vận hàng, nâng cao hiệu suất vận hành của nhân viên, máy móc, dễ dàng thiết lập các bước vận hành, báo cáo tự động,…
  • Ứng dụng: Ứng dụng trong quản lý quy trình sản xuất,…
  • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Lĩnh vực Oil & Gas, Sơn Jotun,…
  • Tham khảo chi tiết tại đây