Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

RSTi-EP

RSTi-EP CPE115 – Standalone Controller

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm trung, IoT,..

RSTi-EP CPE115 Standalone Controller

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm trung, IoT,..
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: IoT trong công nghiệp, tòa nhà, các trạm vận hành điều khiển vừa
 • Tham khảo chi tiết tại đây