Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Versamax PLC

Versamax PLC và Safe IO

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và IO module SIL 3.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm nhỏ hoặc làm remote IO cho hệ RX3i, IoT,..

Versamax PLC và Safe IO

 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và IO module SIL 3.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm nhỏ hoặc làm remote IO cho hệ RX3i, IoT,..
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Sơn Jotun, Wilmar Cái Lân Oil, Kho LPG pacific,….
 • Tham khảo chi tiết tại đây