Khái quát cơ bản về hệ thống Scada

Scada là hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory control and Data Acquisition) có cấu trúc cơ bản theo sơ đồ khối

Những đặc điểm cơ bản của hệ thống:

 • Hệ thống có cấu trúc tập trung
 • Mọi thông tin được tập trung về máy tính chủ thông qua các PLC
 • Việc truyền thông tin được thực hiện dưới dạng số thông qua Profibus
 • Việc truy cập trao đổi thông tin được thực hiện theo các chuẩn quốc tế RS232, RS485 và các giao thức công nghiệp (protocol)

Những chức năng chính của hệ thống:

 • Điều khiển và giám sát trạng thái của tất cả các thiết bị, máy móc…tại hiện trường
 • Thu thập và lưu trữ các thông số của các thiết bị, máy móc, sản phẩm..
 • Phân tích đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Cảnh báo và báo lỗi xảy ra tại các thiết bị, máy móc…
 • Báo cáo, thống kê và in ấn
 • Tạo lập và thực thi hàm, công thức
 • Bảo mật và phân quy