Các Dự Án Nổi Bật.

Pháp Trí Tech đã thực hiện tư vấn, thiết kế, lập trình, lắp đặt rất nhiều các hệ thống tích hợp tự động trong các nhà máy, các ngành các công nghiệp lớn như Ngành Điện, ngành nước, ngành Sơn , ngành Thực Phẩm, ……………………

– Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – Sawaco.
– Nhà máy Samsung Bắc Ninh.
– Nhà máy điện Phú Mỹ 3.
– Công Ty lưới Điện miền Bắc.
– Nhà máy Bia tiền Giang.
– Sơn Jotun Việt Nam.
– Nhà máy coffee Olam.