Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Phần mềm OPC Server

Showing all 1 result

  • Các sản phẩm:
    • Kepware OPC Server: OPC Server phổ biến hiện nay
    • TopServer – Matrikon OPC Server: các OPC Server chuyên dụng.
    • Connext OPC UA Server đặc biệt trong môi trường Linux.
    • PTT OPC Server các OPC với chi phí thấp và dòng PLC phổ biến
  • Ứng dụng: Các hệ thống giám sát, tự động, nhà máy, IoT, Big data,…
Chi tiết