Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Phần mềm GE/Emerson

Showing all 8 results

 • Ưu điểm:Cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu tin cậy trong sản xuất, có thể phân tích đánh giá dữ liệu,…
 • Ứng dụng: IoT, ERP, MES,..
Chi tiết
 • Ưu điểm: Tối ưu sản xuất, giảm chi phí vận hàng, nâng cao hiệu suất vận hành của nhân viên, máy móc, dễ dàng thiết lập các bước vận hành, báo cáo tự động,…
 • Ứng dụng: Ứng dụng trong quản lý quy trình sản xuất,…
Chi tiết
 • Ưu điểm: Chuyên làm báo cáo, phân tích dữ liệu sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, vận hành theo batching, tính OEE, Tracking sản phẩm, quản lý chất lượng, hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, lưu trữ dữ liệu với độ nén cào,hỗ trợ nhiều protocol giao tiếp, lưu trữ không giới hạn,…
 • Ứng dụng: Dùng để lưu trữ kết hợp với SCADA trong nhà máy, IoT,…
Chi tiết
 • Hệ thống quản lý rò rỉ trong các môi trường lỏng khí (GAS,LNG) cũng như trong các nghành dầu khí , hóa chất và nước
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Web Server, truy xuất dữ liệu và lập trình qua nền tản web, thu thập dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ nền tảng HTML5-CSS3, giao tiếp với nhiều loại Protocol, nhiều cơ sở dữ liệu, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Chuyên áp dụng cho IoT, bổ trợ thêm cho hệ thống SCADA trong nhà máy,..
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực,dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, IoT,…
Chi tiết
 • Ưu điểm: Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, trạm điện, IoT,…
Chi tiết