Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Thiết bị GE/Emerson

Showing all 4 results

 • Sản phẩm đa dạng:
  • Quick Panel bao gồm HMI và cả controller.
  • Panel PC bao gồm touch PC all in one và win 10 IOT.
  • Web Panel cung cấp LINUX và Web Browser HTML 5.
  • Industrial Monitor: Màn hình Indoor và Outdoor trong công nghiệp
 • Ứng dụng: Điều khiển và vận hành sản xuất tại nhà máy
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và IO module SIL 3.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm nhỏ hoặc làm remote IO cho hệ RX3i, IoT,..
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm trung, IoT,..
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Cung cấp reduncancy và khả năng HA cao.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất quy mô lớn, , IoT,..
Chi tiết