Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TM-DV-KT PHÁT TRIỂN PHÁP TRÍ

Kinh Doanh: +84(0)943 433 999 – Kỹ Thuật : +84(0)977 780 700
Email: nghiaduong@ptt.vn – thuan.nguyen@ptt.vn
Địa chỉ: 294/18K Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh Thanh Dist, HCM City.