Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Shop

Showing all 18 results

Datalogger/IoT Controller
 • Ưu điểm: Giá thành tốt, xuất xứ G7, độ bền cao, truyền dữ liệu trực tiếp lên database, giao tiếp với nhiều loại PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: giao tiếp với giao thức trong hoạt động truyền thông công nghiệp, IoT,…
 • Các dự án đã áp dụng tại Việt Nam: Số hóa ao nuôi, quan trắc môi trường,..
Chi tiết
TBOX LT2 – INTERNET READY RTU
 • All-in-one unit minimises installation costs
 • Saves engineering time
 • Provides real-time mobile access to your data
 • Reduces maintenance costs
 • Reduces asset downtime
 • Enables M2M cellular connections
Chi tiết
TBOX MS – MODULAR REMOTE MONITORING, CONTROL AND AUTOMATION SOLUTION.
 • Protects assets and data while reducing costs
 • Saves engineering time
 • Provides real-time mobile access to your data
 • Reduces maintenance costs
 • Reduces asset downtime through speedier response
 • Enables M2M cellular connections
Chi tiết
TBOX TG2 – DESIGNED FOR DIGITAL GATEWAY SOLUTIONS
 • Collects and aggregates data
 • Facilitates device independent web pages using dynamic visualisations
 • Saves engineering time without the need for complex programming
 • Reduces asset downtime through speedier response
 • Reduces maintenance costs
Chi tiết
TBOX RM2 – REMOTE EXPANSION I/O EXPANSION MODULE
 • RM2 modules connect a wide variety of electrical, electronic and mechanical devices to computers over standard Ethernet networks
 • Cost effective network expansion
 • Simple connectivity
 • Robust, rugged construction
 • Certified for use in Class 1, Div 2 areas
 • Save engineering time without complex programming
Chi tiết
 • Các sản phẩm:
  • Kepware OPC Server: OPC Server phổ biến hiện nay
  • TopServer – Matrikon OPC Server: các OPC Server chuyên dụng.
  • Connext OPC UA Server đặc biệt trong môi trường Linux.
  • PTT OPC Server các OPC với chi phí thấp và dòng PLC phổ biến
 • Ứng dụng: Các hệ thống giám sát, tự động, nhà máy, IoT, Big data,…
Chi tiết
 • Ưu điểm:Cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu tin cậy trong sản xuất, có thể phân tích đánh giá dữ liệu,…
 • Ứng dụng: IoT, ERP, MES,..
Chi tiết
 • Ưu điểm: Tối ưu sản xuất, giảm chi phí vận hàng, nâng cao hiệu suất vận hành của nhân viên, máy móc, dễ dàng thiết lập các bước vận hành, báo cáo tự động,…
 • Ứng dụng: Ứng dụng trong quản lý quy trình sản xuất,…
Chi tiết
 • Ưu điểm: Chuyên làm báo cáo, phân tích dữ liệu sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, vận hành theo batching, tính OEE, Tracking sản phẩm, quản lý chất lượng, hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, lưu trữ dữ liệu với độ nén cào,hỗ trợ nhiều protocol giao tiếp, lưu trữ không giới hạn,…
 • Ứng dụng: Dùng để lưu trữ kết hợp với SCADA trong nhà máy, IoT,…
Chi tiết
 • Hệ thống quản lý rò rỉ trong các môi trường lỏng khí (GAS,LNG) cũng như trong các nghành dầu khí , hóa chất và nước
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Web Server, truy xuất dữ liệu và lập trình qua nền tản web, thu thập dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ nền tảng HTML5-CSS3, giao tiếp với nhiều loại Protocol, nhiều cơ sở dữ liệu, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Chuyên áp dụng cho IoT, bổ trợ thêm cho hệ thống SCADA trong nhà máy,..
Chi tiết
 • Ưu điểm:Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực,dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, IoT,…
Chi tiết
 • Ưu điểm: Hỗ trợ Redundancy phần mềm, thu thập dữ liệu thời gian thực, dễ dàng lập trình, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, Thiết kế giao diện đẹp, giao tiếp với nhiều loại Protocol, PLC, thiết bị,…
 • Ứng dụng: Các hệ hệ thống SCADA trong nhà máy, trạm điện, IoT,…
Chi tiết
 • Sản phẩm đa dạng:
  • Quick Panel bao gồm HMI và cả controller.
  • Panel PC bao gồm touch PC all in one và win 10 IOT.
  • Web Panel cung cấp LINUX và Web Browser HTML 5.
  • Industrial Monitor: Màn hình Indoor và Outdoor trong công nghiệp
 • Ứng dụng: Điều khiển và vận hành sản xuất tại nhà máy
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và IO module SIL 3.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm nhỏ hoặc làm remote IO cho hệ RX3i, IoT,..
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Chi phí thấp.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất tầm trung, IoT,..
Chi tiết
 • Đặc điểm:
  • Linh hoạt và bảo mật.
  • Khả năng xử lý cao.
  • Cung cấp reduncancy và khả năng HA cao.
 • Ứng dụng: Tự động hóa nhà máy sản xuất quy mô lớn, , IoT,..
Chi tiết