Email:

nghiaduong@ptt.vn

thuan.nguyen@ptt.vn

Hotline:

Kinh doanh: +84 989 167 691

Kỹ thuật: +84 977 780 700

Language:

Công trình

SCADA trong sản xuất và cung cấp nước sạch tại Nhà Máy Tân Hiệp

1 Th3 2017

Khái quát cơ bản về hệ thống Scada Scada là hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu (Supervisory control and Data Acquisition) có cấu trúc cơ bản theo sơ đồ khối Những đặc điểm cơ bản của hệ thống: Hệ thống có cấu trúc tập trung Mọi thông tin được tập […]

Xem thêm